Projenin yapılma amacı (amaçları): G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı üst düzey güvenlikli alan içerisine girecek olan yaklaşık 60.000 kişinin elektronik bir kontrol sisteminden geçmelerini sağlamak ve böylelikle yetkisi olmayan kişilerin alana girmelerini engellemek.