Tel: 0212 8014334 info@ddesign.com.tr
Katılımcıların etkinlik alanında nerelere girebileceği, hangi bölgelerde yoğun bulunduklarını, oturumlara ne zaman girip çıktılarını ve hangi stand alanlarına kimlerin gittiğinin takibinin yapılması turnike ve RFID gibi sistemler üzerinden yapılabilmektedir.